Top
ข่าวสารและกิจกรรม
หมวดหมู่
ภาพกิจกรรมของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ณัฐณาเอลเดอร์แคร์
รายละเอียด :

ณัฐณาเอลเดอร์แคร์ เป็นศูนย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รับดูแลผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ป่วยอัมพฤต อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง ต้องการรักษาแผลกดทับ หรือทำกายภาพบำบัด เราใส่ใจดูแลทั้งด้านร่างกาย สุขอนามัยพร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาพจิตใจของผู้มาพักทุกท่าน เพื่อความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นำทีมดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ และทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์และความชำนาญการดูแลผู้สูงอายุ